Algemene voorwaarden

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Fietseropuit of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:  Eshuis
Onderneming: Fietseropuit
Bezoekadres: Bovenweg 29
  6721 HV Bennekom
  Nederland
E-mail:  info@fietseropuit.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 318 200 211 (fietseropuit is een product van Markinno)
KvK-nummer: 09178955 (Fietseropuit is een product van Markinno met KvK 59745746)

 

Fietseropuit is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Fietseropuit is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Fietseropuit is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Fietseropuit, waaronder https://www.fietseropuit.nl.

Fietseropuit verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, de app, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Fietseropuit opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Fietseropuit. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Fietseropuit om de overeenkomst uit te voeren.

Fietseropuit gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Fietseropuit altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Door Fietseropuit worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres (optioneel), postcode (optioneel), woonplaats (optioneel), geslacht (optioneel), telefoonnummer (optioneel) en e-mailadres;

- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres (optioneel), postcode (optioneel), woonplaats (optioneel), geslacht (optioneel), telefoonnummer (optioneel) en e-mailadres;

- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres (optioneel), postcode (optioneel), woonplaats (optioneel), geslacht (optioneel), telefoonnummer (optioneel) en e-mailadres;

- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres (optioneel), postcode (optioneel), woonplaats (optioneel), geslacht (optioneel), telefoonnummer (optioneel) en e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Fietseropuit altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@fietseropuit.nl.


Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Fietseropuit gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Fietseropuit, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@fietseropuit.nl.

Het staat Fietseropuit vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Fietseropuit ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Fietseropuit. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Fietseropuit. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Fietseropuit.Rustpunt als partner

Stichting Rustpunt is partner geworden van Fietseropuit
Lees meer >>

Citymarketing concept

We hebben een citymarketing concept gelanceerd voor o.a. Gemeente Ede.
Lees meer >>

Fietseropuit bij Bol.com

Ons boekje bevat de leukste routes op de Veluwe!
Lees meer >>