Algemene voorwaarden

De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we dit doen.

Fietseropuit, gevestigd aan de Bovenweg 29 te Bennekom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de Fietseropuit app en bezoekers van de Fietseropuit.nl website. Wij zorgen dat de persoonsgegevens die met ons worden gedeeld, vertrouwelijk worden behandeld.

 

Persoonsgegevens die Fietseropuit verwerkt

Fietseropuit verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens omdat u gebruik maakt of wil gaan maken van Fietseropuit platform.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;(optioneel)
  • E-mailadres;(optioneel)
  • Aanvullende persoonsgegevens die actief door u kan worden verstrekt

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Fietseropuit persoonsgegevens verwerkt

Fietseropuit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a. Voor het registreren van u als gebruiker binnen het platform.
Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;(optioneel)
  • E-mailadres;(optioneel)

b. Als wij hier toe wettelijk verplicht zijn.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor de hiervoor onder a genoemde doelen, doen wij op basis van uw toestemming. De verwerking van uw persoonsgegevens voor het onder b genoemde doel, doen wij op basis van een wettelijke verplichting die op ons rust.

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Fietseropuit verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Denk hierbij aan het verwerken van doorvoeren van klachten over het netwerk, of het doorzetten van een vraag naar een externe partij.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Fietseropuit, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Fietseropuit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Fietseropuit verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de Fietseropuit gebruikt voor website bezoekers

Fietseropuit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Analytische en tracking cookies, die uw surfgedrag bijhouden, gebruiken we om u op maat gemaakte content aan te kunnen bieden.

Bij uw eerste bezoek aan de Fietseropuit website informeren we u over deze cookies.
U hebt altijd de mogelijkheid om zich af te melden voor deze cookies door de internetbrowser in te stellen zodat er geen cookies meer opgeslagen worden.
De eerder opgeslagen cookies kunnen via de instellingen van de browser worden verwijderd.

 

Privacyverklaring

 

Fietseropuit heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over jou als je jonger bent dan 16 jaar. Als de je jonger bent dan 16 jaar, heb je de toestemming van jouw ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Fietseropuit. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Fietseropuit verstrekte gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Als Fietseropuit ontdekt dat er persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd zijn verzameld, terwijl deze toestemming vereist was, verwijderen we de persoonsgegevens zo snel mogelijk.

 

Recht op inzage, wijzigen/corrigeren of verwijderen van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen/corrigeren of te verwijderen alsmede uitleg te krijgen wat we met deze persoonsgegevens doen.
Daarnaast heeft u het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Fietseropuit.

 

Dataportabiliteit

U hebt het recht om bij Fietseropuiteen verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een door u genoemde organisatie over te dragen.

Verzoeken kunnen worden ingediend via info@fietseropuit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is ingediend, vragen wij u een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Markeer in deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer én Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen 4 weken op uw ingediende verzoek.

Fietseropuit wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u op welke manier u een klacht kunt indienen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fietseropuit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@fietseropuit.nl.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van tijd tot tijd zullen we deze privacyverklaring moeten aanpassen in verband met gewijzigde omstandigheden. Let dus altijd op de datum bovenaan deze privacyverklaring en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. Fietseropuit doet zijn best wijzigingen in deze privacyverklaring ook apart aan te kondigen.

 

Contactgegevens:

https://www.fietseropuit.nl
Bovenweg 29
6721 HV Bennekom
info@fietseropuit.nlRustpunt als partner

Stichting Rustpunt is partner geworden van Fietseropuit
Lees meer >>

Citymarketing concept

We hebben een citymarketing concept gelanceerd voor o.a. Gemeente Ede.
Lees meer >>

Fietseropuit bij Bol.com

Ons boekje bevat de leukste routes op de Veluwe!
Lees meer >>